Gråor

 

Utbreiing i kommunen: Lokalt vanleg, men er mindre vanleg enn Svartor i Vindafjord

Vekstmiljø: Veks oftast på tørrare lokalitetar enn Svartor; ofte høgre opp i liane på næringsvak grunn

Skiljeteikn: Gråor har spisse blad. medan Svartor har meir runde blad, oftast med innsnitt i toppen

Foto  frå Austli, Vikedal 0.6.09