Graslauk

 

Utbreing i kommunen:I første rekkje ei hageplante, men m.a. på Kvaløy finn vi planta forvilla.

Foto frå kryss mot Skjoldastraumen  23.6.2010