Gravmyrt

 

Utbreiing i kommunen: Hageplante som er naturallisert mange stader,og spreier seg aggresivt.

Foto  frċ Vikedal 26.4.11