Greplyng

 

Utbreing i kommunen: Fjellplante som er vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Veks på tørre fjellrabbar. Blømer tidleg på sommaren.

Foto frå Roaldkvamnuten 26.6.2010