Grøftesoleie

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø:  Fuktig miljø som grøfter, bekke- og vasskantar etc.

Foto frå bekk som renn ut i Landavatnet 2.8.2010