Grøn- og lappvier

 

Utbreiing i kommunen:Dette er vanlege vierslag i fjellheimen vår, men førekjem og i låglandet.

Foto  frå skar under Lysenuten på Sandeidsida

Grønvier til høgre, og lappvier til venstre på biletet.