Grønburkne

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull småbregne som er mest vanleg i fylittfjella innafor Vikedal og Imsland, men førekjem og i låglandet i dei fleste bygdelag

Vekstmiljø: Bergskorter i baserikt blautfjell

Foto frå Kaldanuten, Imsland 10.7.2010