Grønkurle

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull orkide som veks på berghyller i fylittfjell i Vikedal-Imsland

Foto  frå Kaldanuten  11.7.10