Grønpil

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt

Vekstmiljø:Bekke- og elvekantar

Foto  frå bekkekant i Kvaløy 22.5.09