Grov nattfiol

 

 

Utbreiing i kommunen: Denne vakre, kveldsduftande orkidea finn vi spreidd i kommunen i små førekomstar
Vekstmiljø:
Gamal ugjødsla eng og utmark, skog- og vegkantar. Ei plante i tilbakegang grunna endra driftsmåtar i landbruket 

Foto frå Haugsgjerdet 4.7.2010