Gul gåseblom

 

Utbreing i kommunen:  Sjeldsynt
Vekstmiljø
: Dukkar av og til opp i grus, vegskråningar og sandrik skrotemark

FOTO frå skråning vest av Vikedal sentrum 24.7.2010