Gul sverdlilje

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø:  Næringsrik sump og vasskantar

Foto frå Langelandsvik 23.6.2010