Gulflatbelg

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg, men i tilbakegang etter som vekseområda skrumpar inn                

Vekstmiljø: Gamal eng, åkerreiner

Foto frå Haugsgjerdet, Bjoa 4.7.2010