Gul gjøglarblom

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg, men er i spreiing frå hagar

Vekstmiljø: Set pris på fukt og førekjem i grøfter, ved vassig etc.

Foto  frå grøft ved Gamle Etneveg på Heggjo, Ølen, 12.6.07