Gullris

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Lite kravfull, og veks i dei fleste naturtypar frå lågland til fjells

Foto frå Hundseid 24.7.2010