Gullstjerne

 

Utbreiing i kommunen: Vakker vårblømande løkblom som er lite vanleg i kommunen

Vekstmiljø: Oftast i nedkant av edellauvskog. Dei fleste førekomstane er funne i Sandeid-Vikedal området

Foto  frå Strandnes i Sandeid  21.4.11