Gul nykkerose

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i tjørnar og innsjøar frå lågland til fjells

Foto  frå Akslandtjørn 4.8.11