Gulsildre

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg på blautberg i fjellet. Førekjem innimellom også i låglandet

Vekstmiljø: Fylittberg

Foto frå Kvaløy 5.7.2010