Gyvel

 

Utbreiing i kommunen: Vakker kystnær, lite frostherdig busk som er ganske vanleg i kommunen

Vekstmiljø: Sand, grus, ofte i vegskråningar og vegkantar 

Foto  frå Stangeland, Ølen 7.6.07