Hagtorn

 

Utbreiing i kommunen: Stor busk/ lite tre som er lite vanleg hjå oss

Vekstmiljø: Kratt. skogkantar, ofte ved steingardar.

Foto frå Håvik, Skjold 23.6.2010