Hanekam

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg, men i tilbakegang etter som høvelege vekseplassar skrumpar inn. 

Vekstmiljø: Gamal fuktig eng og beitemark, grøftekantar.