Haremat

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg. Vekstmiljø: Hageugras, edellauvskog, ur og kratt på god jord

Foto  frå 5.8.2012