Hassel

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg på gode lokalitetar 

Vekstmiljø: Litt kravfull. Føretrekk varme sørlege lier med godt jordsmonn.