Hegg

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg både i låglandet og opp mot fjellet. Vakker bløming, ofte tidleg i mai.

Vekstmiljø: Lite kravfull. I lauvskog, kratt og ur; ofte langs gardskifter og bekkekanter.