Hengjebjørk

 

Utbreiing i kommunen: Mindre vanleg enn "vanleg bjørk" dvs. dunbjørk

Vekstmiljø: Vårt mest kravfulle bjørkeslag som vi mest finn på ein varm, tørr vekseplass