Hestehov

 

Utbreiing i kommunen: Vårblømande plante som er blitt meir vanleg i seinare år

Vekstmiljø: Kalkrike vegkantar, skrotemark, ofte på tidlegare skjelsandplassar

Foto  frå Strandnes i Sandeid 21.4.11