Hesterumpe

 

Utbreiing i kommunen:Lite vanleg.
Vekstmiljø: Vassplante som veks i grunne partier og kantar av næringsrike innsjøar og grøfter

Foto frå næringsrik grøft som renn ut i Malasetvt. i Vikebygd