Hestespreng

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Fjellplante som er vanleg i rasmark, berg og snøleier