Hinnebregne

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg, moseliknande bregne

Vekstmiljø: Vest norsk kystplante som vi berre finn på svært fuktige og skuggefulle stader. Var tidlegare ei raudliste plante

Foto  frå Haugsgjerdet 24.6.09