Honningurt

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt

Vekstmilj°: Stadvis dyrka som honningplante, og f°rekjem forvilla m.a. i Hogganvik