Hundekjeks

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg og ekspansiv

Vekstmiljø: Åker-og vegkantar, restareal. Profiterer på næringsrik jord, og kan stadvis vera eit plagsamt ugras.

Foto  frå Strandnes 4.6.11