Hundekveke

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljų: Strandenger, frodig kratt, edellauvskog etc.