Hybridhumleblom

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljų: Frodig kratt og edellauvskog der begge foreldreartene, kratt- og enghumleblom, veks.