Torstein Haugen:

 

Planteliv

i Vindafjord kommune, Rogaland

 

 

 

Klima: Milde vintrar,             

              nedbørsrike , kjølige somrar

 

Revebjølle, vestnorsk plante, som er svært

vanleg i Vindafjord

 

Geologi: Mykje grunnfjellsbergarter

som gneis og granitt, men og innslag av

fylitt (blautfjell), der vi finn det rikaste

plantelivet 

 

Kvaløy, Imsland. Berggrunnen på Storøyno,

til venstre, er av harde grunnfjellsbergarter, og

viser fattig vegetasjon, medan geologien på Litleøyno,

til høgre, er av kalkhaldig fylitt, og kan visa til eit rikt

planteliv.