Jonsokkoll

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Gamal eng, tørrbakkar

Foto  frå Osen i Ølen 11.5.11