Jordnøtt

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Gamal eng og beite. Tørrbakkar og kantareal.

Foto  frå Osen i Ølen