Kanadagullris

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø:Hageflyktning som vi av og til finn på avfallsplassar og vegkantar. Stadvis svært vanleg på vegkantar på Austlandet.

Foto frå Roa, Ølen 5.8.2010