Kattehale

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg i kommunen

Vekstmiljø: Våtlendt mark. Ofte ved kant av innsjøar i låglandet, og på stender i næringsrik jord

Foto  frå Kvaløy 31.7.12