Kjeldemarikåpe

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i fjellet

Vekstmiljø: Ved bekkefar og fuktige stader i fjellet

Foto frå Kaldanuten, Imsland 11.7.2010