Kjeldeurt

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Bekkekantar, vassig,  pyttar etc.

Foto  frå Kvaløy 16.07.11