Kjempepiggknopp

 

Utbreiing i kommunen: Lokalt vanleg i kant av næringsrike innsjøar og grøfter

Foto  frå Bjergavassdraget 11.8.11