Kjempespringfrø

 

Utbreiing i kommunen: I sterk spreiing

Vekstmiljø: Elve- og bekkekantar

Foto  frå kant av RV-46 i Kvaløy