Kjempesvingel

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull og sjeldsynt

Vekstmiljø: Edellauvskog, kantskog og vegkantar med godt jordsmonn.

 Foto frå vegkant Kvaløy 5.7.2010