Kjertelaugnetr°yst

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmilj°:Vegkantar, stiar, nŠringsfattig gamal eng etc.

 Foto  Kval°y 16.7.11