Klokkehonningurt

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt

Vekstmiljø: Denne vakre planta er berre funnen som "ugras" i grønsakåker i Hogganvik

Foto frå Hogganvik 8.7.2010