Klokkelyng

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø, Fylkesblom for Rogaland

Vekstmiljø: Myr og lynghei.

Foto  frå under Sellandsnuten 14.7.2009