Klovasshår

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Vassplante i elve- og bekkekantar etc.

Foto  frå kant av Vikedalselva nær Miljøstasjonen

24.6.2010