Knoppsmåarve

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg på strandberg av fyllittisk grunn

Foto  frå Kvaløy