Korallrot

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt saprofyttisk orkide

Vekstmiljø: Sumpskog, myr og fuktig kratt

Foto frå myr nord for Roaldkvamnuten i Vikedal 6.6.2010