Kranskonvall

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø: Edellauvskoglokalitetar

Foto  frå Opsal 2.6.09